DeğerKazandıranOrtak

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri İMKB’de işlem gören (RHEAG) SPK mevzuatına tabi bir yatırım şirketidir.

RHEA Girişim sektör liderliğini ve bölgesel Pazar öncülüğünü hedefleyen yüksek potansiyel sahibi KOBİ’lere odaklanmakta ve ortaklık yoluyla yaptığı yatırımlarıyla tüm paydaşlarına değer kazandırmayı amaçlamaktadır.