RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

                                                                                                               GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ: 29-30/06/2000
 
                                                                       
Portföy Dağılımı (%)   100
Girişim Sermayesi Yatırımları 100
Menkul Kıymetler + Vadeli Mevduat
-
Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri -
Döviz Cinsi Tahvil -
Yatırım Fonu  -
Diğer  -
TOPLAM 100
Portföy Tablosu (Tıklayınız)
Faaliyet Raporları (Tıklayınız)
Ticaret Sicil Bilgileri (Tıklayınız)
Esas Sözleşme (Tıklayınız)
Esas Sözleşme Kronolojisi (Tıklayınız)
İzahname Bilgileri (Tıklayınız)
Sirküler (Tıklayınız)
Mali Tablolar (Tıklayınız)
Özel Hal Bildirimleri (Tıklayınız)
Genel Kurul Bilgileri (Tıklayınız)
Vekaletname Örneği (Tıklayınız)
Genel Kurul İç Yönergesi (Tıklayınız)
Yönetim Kurulu İç Yönergesi (Tıklayınız)
Kar Dağıtım Teklifi (Tıklayınız)
Kar Dağıtım Politikası (Tıklayınız)
Ücretlendirme Politikası (Tıklayınız)
İlişkili Taraf İşlemleri Raporu (Tıklayınız)
Hisse Geri Alım Politikası (Tıklayınız)
Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgiler (Tıklayınız)
İmtiyazlı Pay Sahipleri (Tıklayınız)
Kurumsal Yönetim İlkeleri (Tıklayınız)
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (Tıklayınız)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı (%1′den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
Adı-Soyadı veya Ünvanı İştirak Tutarı (Milyon TL) İştirak Oranı (%)
Onur TAKMAK (A Grubu) 2.250.000,00 5,42
Halka Açık 39.300.000,00 94,58
TOPLAM 41.550.000,00 100,00
YATIRIM AMACI/STRATEJİSİ
Girişim sermayesi yatırımları
Rhea Girişim, rekabet ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere ortak olarak bu şirketlere değer kazandırmayı ve yatırımcılarına kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Rhea Girişim, genel olarak yıllık cirosu $2 ile $20 milyon arasında olan, ürün veya hizmet yaratımını tamamlamış, müşteri ilişkileri geliştirmiş, bölgesel ve global pazarda büyümeye hazırlanan şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedir.

Yatırım yapılan şirketlerde çoğunluk hisselerin satın alınması yoluna gidilmekte olup, bazı özel koşullarda azınlık olarak da yatırım yapabilmektedir. Yönetim Kurulu seviyesinde, yatırımımız oranında temsil hakkı kullanılmaktadır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR
ADI SOYADI ÜNVAN
Feray Takmak Yönetim Kurulu Başkanı
Cemil Armağan Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Arif Bektaş Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin Yılmaz Bağımsız Üye
Döndü Duygu Baysal Bağımsız Üye
   
KOMİTELER
Tahsin Yılmaz Bağımsız Üye - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Döndü Duygu Baysal Bağımsız Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Zeynep Karakaş Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Arif Bektaş Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
   
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Zeynep Karakaş Yatırımcı İlişkileri
Arif Bektaş Mali İşler ve Finansman Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Personeli- Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi