DUYURULAR

Sermaye Artırımı (9 milyon TL’ndan 18 milyon TL’na artırım)

Şirketimizin 18.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 9.000.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin, % 100 oranında 9.000.000 TL nakit olarak artırılarak, 18.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na yapmış olduğumuz 24/05/2010 tarihli talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.08.2010 tarih ve 24/739 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ihraç edilecek paylar Kurul’ca 31.08.2010 tarih ve GSYO.10/739 sayı ile kayda alınmıştır.

Pay Satışına ilişkin izahname 31.08.2010 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştır. (PDF)

Ortaklarımız 0 bedelli yeni pay alma haklarını 02.09.2010 tarihinden itibaren kullanmaya başlayabileceklerdir. “Yeni pay alma hakkı kullanımı” 15 gün sürecek ve 16.09.2010 tarihinde sona erecektir. Yeni pay alımına ilişkin sirküler 01.09.2010 tarihli Referans ve Hürses gazetelerinde yayımlanmıştır.