DUYURULAR

Taslak İzahname (18 milyon TL’ndan 36 milyon TL’na artırım)

Şirketimizin 360 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18 milyon TL olan çıkarılmış sermayemizin 36 milyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul Kaydına alınması talebiyle 20.10.2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup, pay satışına ilişkin Taslak İzahname 23.12.2010 tarihinde KAP ta yayımlanmıştır.

Taslak İzahname‘ye buradan ulaşabilirsiniz.