DUYURULAR

Taslak İzahname (9 milyon TL’ndan 18 milyon TL’na artırım)

Şirketimiz ekteki taslak izahname ile sermaye artışı için 24/05/2010 tarihinde Kurul’a başvurmuştur. Sermaye artırımı ile ilgili olarak, Kurula yapılan kayda alma başvuru incelenmekte olup, izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir. (PDF)