Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul Toplantısı 2012

 • Gündem (PDF)

 • Tutanak (PDF)

 • Ek I Esas Sözleşme Tadil Metni (PDF)

 • Ek II Genel Kurul İç Yönergesi (PDF)

 • Ek III İlişkili Taraf İşlemleri Raporu (PDF)

  Hazır Bulunanlar Listesi (PDF

  Olağan Genel Kurul Toplantısı 2012 (Ertelenen)

 • Gündem (PDF)

 • Esas Sözleşme Tadil Tasarısı (PDF)

 • Genel Kurul İç Yönergesi (PDF)

 • İlan Metni (PDF)

 • Vekaletname Örneği (PDF)

 • Toplantı Sonucu (PDF)

 • Tutanak (PDF)

 • Hazirun Cetveli (PDF)