TARİHÇE

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1996 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. öncülüğünde; sektöründe ilk Şirket olarak, “Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ünvanı ile kurulmuştur.

Kuruluş amacını; büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini geliştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamak, sahip olduğu kollektif kaynakları devreye sokarak, girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimlerden en uygun şekilde faydalanmasını sağlamak, bunun yanı sıra etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile girişim şirketlerinin kurumsal gelişimine katkı sağlamak, paydaşlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamak olarak belirlemiştir.

Başlangıç sermayesi 250.000.-TL olarak belirleyen Şirketin halen çıkarılmış sermayesi 41.550.000.- TL olarak belirlenmiştir.

Şirketin ünvanı 05.07.2004 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklik gereği olarak Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirmiştir.

2009 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’nun stratejik vizyonuna paralel olarak satışa çıkarılan (A) grubu Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip paylar rekabetçi bir ihale süreci neticesinde Rhea Grubu (Onur TAKMAK) tarafından 28.08.2009 tarihinde imzalanan Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/49 sayılı bülteninde yayımlanan kararı ile 10.12.2009 tarihinde devir alınmıştır. 2010 yılında Şirket’in ünvanı Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Devir tarihinde % 25 (A) grubu %6,15 (B) grubu olan payların oranı (A) grubunda yeni pay alım haklarının kullanılmaması ve (B) grubu payların BIST’te satılması sonucu %5,42 (A) grubu olarak kalmıştır.

09.12.2022 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.12.2022 tarih ve 70/1721 sayılı toplantısında alınan ve 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülten’de yayımlanan kararı gereği Mustafa Mümtaz ÖZKAYA’ya devri gerçekleştirilmiştir.