YATIRIM KRİTERLERİ

Rhea Girişim bir ortaklığı değerlendirirken üç ana unsur üzerinde titizlikle durmaktadır. Girişim sermayesi yönetimindeki uluslarası deneyimlerimize dayanarak belirlediğimiz bu kilit başarı faktörleri bize yol gösteren kriterler olarak uygulama bulmaktadır.

Doğru takım

Bir proje ne olursa olsun, ancak doğru bir takım tarafından yönetildiği zaman istenen yatırım sonuçlarını verecektir. Bu nedenle yatırımlarımızda kurucu veya lider girişimcinin şirket içinde ortak olarak kalması çok önemlidir. Bunun ötesinde sektörde deneyimli, yaratıcı, sonuç odaklı, hızlı karar alabilen, dürüst ve yüksek enerji sahibi bir yönetim ekibi olması gerekmektedir.

Doğru iş planı

Hızlı bir büyüme potansiyelinin gerçekçi bir iş planı ile ifade edilmesi bir girişim için çok önemlidir. Ayrıca altyapı sektörü hariç tüm ürün veya hizmetlerin global bir pazara hitap etmesi gerekmektedir. İdeal bir iş planı aynı zamanda lider pazar payı, lider markalaşma, korunmuş bir fikir değeri veya patenti beraberinde getirecektir.

Doğru çıkış fırsatları

Rhea Grişim’in amacı ortalama 5 yıl içerisinde şirket ortaklığını başarı ile sonuçlandırmaktır. Çıkış, yeterli bir büyüme ve karlılık sağlandığında stratejik veya finansal bir alıcıya satış, mevcut pay sahiplerine satış veya halka arz ile gerçekleştirilebilir. Böyle bir çıkış fırsatı sunamayan fırsatlar Rhea Girişim’in yatırım alanının dışında kalmaktadırlar.