YÖNETİM KURULU
  • Onur TAKMAK - Başkan
  • Feray TAKMAK - Başkan Yardımcısı
  • Ayşe Seda ÖNEN - Üye - Genel Müdür
  • Dr. Niyazi ERDOĞAN - Bağımsız Üye
  • Ayşe Botan BERKER - Bağımsız Üye